Kaji Selidik Tumpuan Pelanggan Dalam Perkhidmatan Awam, 2014

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,
 

Orang ramai adalah dipelawa untuk menyertai Kaji Selidik Tumpuan Pelanggan dalam Perkhidmatan Awam. Di dalam kaji selidik secara online ini, orang ramai adalah dipohonkan untuk melengkapkan beberapa soalan berbentuk objektif mengenai pengalaman dalam ciri-ciri yang menyentuh kualiti perkhidmatan jabatan / agensi Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Kerjasama untuk menyertai kaji selidik ini adalah sangat dihargai dan terlebih dahulu diucapkan berbanyak terima kasih.
 

Untuk meneruskan dan melengkapkan borang kaji selidik online ini, dipersilakan untuk menekan butang "Next" di bawah ini.


 

 

Progress